Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2015

Cele zece porunci dumnezeieşti

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai dumnezei străini înaintea mea; chip cioplit să nu-ţi faci ca să te închini lui.  2. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deşert.  3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Duminecii.  4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult şi bine pe pământ.  5. Să nu ucizi.  6. Să nu curveşti.  7. Să nu furi.  8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.  9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.  10. Să nu pofteşti nici un lucru al aproapelui tău. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Poruncile bisericeşti

1. Să ţii sărbătorile cele alese şi legate.  2. Să asculţi sfânta Liturghie în Duminici şi sărbători, cu evlavie, cum se cuvine.  3. Să ţii posturile şi ajunurile care şi precum îţi porunceşte Biserica.  4. Să-ţi mărturiseşti păcatele la preotul rânduit, cel puţin odată într’un an, şi la Paşti să te cumineci.  5. Să nu faci nuntă solemnă în unele zile oprite ale anului.  6. Să contribui la ajutorul Bisericii şi preotului, potrivit legilor şi obiceiurilor timpului. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Cele şapte Taine

1. Botezul.  2. Mirul.  3. Pocăinţa.  4. Euharistia.  5. Maslul.  6. Preoţia.  7. Căsătoria. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Virtuţile dumnezeieşti şi virtuţile morale

Cele trei virtuţi dumnezeeşti  1. Credinţa.  2. Nădejdea.  3. Iubirea.  Virtuţile morale  1. Înţelepciunea.  2. Cumpătarea.  3. Dreptatea.  4. Tăria. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Faptele milei sufleteşti şi trupeşti

Faptele milei sufleteşti  1. A învăţa pe cei neînvăţaţi.  2. A sfătui pe cei îndoielnici.  3. A mângâia pe cei întristaţi.  4. A îndrepta pe păcătoşi.  5. A ierta toate vătămările ce ni-se fac.  6. A răbda scăderile altora.  7. A te ruga pentru cei vii şi cei morţi.  Faptele milei trupeşti  1. A hrăni pe cei flămânzi.  2. A adăpa pe cei setoşi.  3. A îmbrăca pe cei goi.  4. A primi pe cei străini.  5. A cerceta pe cei bolnavi.  6. A răscumpăra pe cei robiţi.  7. A îngropa pe cei morţi. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Cele şapte daruri ale sfântului Spirit

1. Înţelepciunea.  2. Înţelegerea.  3. Sfatul.  4. Tăria.  5. Ştiinţa 6. Evlavia.  7. Frica lui Dumnezeu Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Sfânta Mărturisire (spovedania)

Pregătirea la Sfânta Mărturisire  ÎN numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Spiritului sfânt. Amin. 

Parohia Greco-Catolică Timişoara IV - Sfântul Apostol Toma, Timiş

Hram: Sfântul Apostol Toma

Parohia Greco-Catolică Izvin, Timiş

Hram: Sfântul Apostol Toma

Parohia Greco-Catolică Ghilad, Timiş

Hram: Sfântul Martir Gheorghe

Parohia Greco-Catolică Folia (Folea), Timiş

Hram: Sfântul Nicolae

Parohia Greco-Catolică Dragşina, Timiş

Hram: Sfântul Nicolae

Parohia Greco-Catolică din Coşarii, Timiş

Hram: Buna Vestire

Parohia Greco-Catolică din Carani, Timiş

Hram: -

Cruce

Crucea, era instrumentul de tortură şi de execuţie a pedepsei cu moartea pe timpul Imperiului Roman.

Cuvânt

Logos , Nume, dat lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat, prin care toate s’au făcut: «La început era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. El era la început la Dumnezeu. Toate prin el au luat fiinţă, iar afara lui nimic ce există nu a luat fiinţă» (Ioan, 1,1-3); şi s’a făcut trup: «Iar Cuvântul s’a făcut trup şi a locuit printre noi; iar noi am văzut măreţia lui, măreţie ce Fiul unic, plin de har şi de adevăr, o are de la Tatăl» (Ioan, 1,14).

Cult

Omagiu de laudă, închinăciune, mulţumită, cerere de iertare de păcate şi de mântuire, adus lui Dumnezeu prin anumite, gesturi, semne sfinte şi atitudini interioare. 

Creştinism

Legătura între om şi Dumnezeu prin Isus Hristos mijlocitor şi mântuitor, după voinţa divină.

Crede (a crede)

A crede sau a avea credinţă, în general, înseamnă: a primi în mod liber declaraţia altuia prin încrederea ce i se acordă. 

Creaţie

După Biblie, actul prin care Dumnezeu, fără materie primă, din nimic a creat lumea pe care o menţine în continuu în existenţă. 

Conversiune

Schimbarea sau transformarea omului în purtarea lui faţă de Dumnezeu ori întoarcerea spre El după o viaţă de rătăcire. 

Conştiinţă

Are mai multe înţelesuri: psihologică - intuiţia pe care o are spiritul uman de actele sale şi stările în care se găseşte; morală - proprietatea pe care o are spiritul uman de a judeca valoarea morală a unor acte individuale. 

Conciliu

Reuniune compusă de episcopi, dirijată de Papă sau delegatul său, ţinută pentru a discuta chestiuni importante de ale credinţei. 

Comuniunea sfinţilor

Legătura trainică între creştini, prin mărturisirea aceleiaşi credinţe şi împărtăşirea, în comun, din aceleaşi daruri sfinte obţinute prin Isus Hristos, uniţi prin legătura păcii şi a dragostei.

Cer

Există mai multe ceruri... 

Catolicitatea

Este o însuşire de bază a Bisericii; semn deosebit al adevăratei Biserici a lui Hristos care a voit ca Biserica să fie mijloc de mântuire pentru toţi oamenii, din toate locurile şi din toate timpurile.

Catolic

Cel care face parte din Biserica catolică, «catolic» în înţelesul de universal - Biserica «universală» care se adresează tuturor oamenilor pentru a le spune, prin Evanghelie, că Isus Hristos, descoperă omului sensul adevărat a vieţii lui, şi-i înţelege toate aspiraţiile care se manifestă prin diferitele culturi şi civilizaţii pe care trebuie să le respecte.

Catehism

Carte ce serveşte la învăţarea elementară a doctrinei creştine - prin întrebări şi răspunsuri, asupra credinţei ce deschide drumul spre Dumnezeu şi la perceperea prezenţei lui în noi, în viaţa zilnică şi în evenimentele din lume.

Castitate - curăţenie

Comportament sau purtare bine ordonată faţă de impulsiunile sexuale.

Căsătorie

Uniunea sau legătura legitimă a omului cu femeia pentru a forma o comunitate, pentru a trăi împreună o viaţă trupească şi sufletească îndelungată, chiar până la moarte, fiindcă, după Evanghelie, căsătoria nu se poate desface (indisolubilă) deoarece e Dumnezeu care face legătura între om şi femeie: «De la începutul creaţiunii Dumnezeu i-a făcut bărbat şi femeie. Pentru aceea va lăsa omul tatăl său şi mama sa şi se va alipi de femeia sa, iar amândoi vor deveni un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă» (Mc, 10,6-10).