Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2015

Cele zece porunci dumnezeieşti

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai dumnezei străini înaintea mea; chip cioplit să nu-ţi faci ca să te închini lui.  2. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deşert.  3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Duminecii.  4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult şi bine pe pământ.  5. Să nu ucizi.  6. Să nu curveşti.  7. Să nu furi.  8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.  9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.  10. Să nu pofteşti nici un lucru al aproapelui tău. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Poruncile bisericeşti

1. Să ţii sărbătorile cele alese şi legate.  2. Să asculţi sfânta Liturghie în Duminici şi sărbători, cu evlavie, cum se cuvine.  3. Să ţii posturile şi ajunurile care şi precum îţi porunceşte Biserica.  4. Să-ţi mărturiseşti păcatele la preotul rânduit, cel puţin odată într’un an, şi la Paşti să te cumineci.  5. Să nu faci nuntă solemnă în unele zile oprite ale anului.  6. Să contribui la ajutorul Bisericii şi preotului, potrivit legilor şi obiceiurilor timpului. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Cele şapte Taine

1. Botezul.  2. Mirul.  3. Pocăinţa.  4. Euharistia.  5. Maslul.  6. Preoţia.  7. Căsătoria. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Virtuţile dumnezeieşti şi virtuţile morale

Cele trei virtuţi dumnezeeşti  1. Credinţa.  2. Nădejdea.  3. Iubirea.  Virtuţile morale  1. Înţelepciunea.  2. Cumpătarea.  3. Dreptatea.  4. Tăria. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Faptele milei sufleteşti şi trupeşti

Faptele milei sufleteşti  1. A învăţa pe cei neînvăţaţi.  2. A sfătui pe cei îndoielnici.  3. A mângâia pe cei întristaţi.  4. A îndrepta pe păcătoşi.  5. A ierta toate vătămările ce ni-se fac.  6. A răbda scăderile altora.  7. A te ruga pentru cei vii şi cei morţi.  Faptele milei trupeşti  1. A hrăni pe cei flămânzi.  2. A adăpa pe cei setoşi.  3. A îmbrăca pe cei goi.  4. A primi pe cei străini.  5. A cerceta pe cei bolnavi.  6. A răscumpăra pe cei robiţi.  7. A îngropa pe cei morţi. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Cele şapte daruri ale sfântului Spirit

1. Înţelepciunea.  2. Înţelegerea.  3. Sfatul.  4. Tăria.  5. Ştiinţa 6. Evlavia.  7. Frica lui Dumnezeu Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Sfânta Mărturisire (spovedania)

Pregătirea la Sfânta Mărturisire  ÎN numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Spiritului sfânt. Amin. 

Parohia Greco-Catolică Timişoara IV - Sfântul Apostol Toma, Timiş

Hram: Sfântul Apostol Toma

Parohia Greco-Catolică Izvin, Timiş

Hram: Sfântul Apostol Toma

Parohia Greco-Catolică Ghilad, Timiş

Hram: Sfântul Martir Gheorghe

Parohia Greco-Catolică Folia (Folea), Timiş

Hram: Sfântul Nicolae

Parohia Greco-Catolică Dragşina, Timiş

Hram: Sfântul Nicolae

Parohia Greco-Catolică din Coşarii, Timiş

Hram: Buna Vestire

Parohia Greco-Catolică din Carani, Timiş

Hram: -