Justificare

Omul botezat, devenit o creatură nouă, e îndreptăţit să devină «fiu adoptiv al lui Dumnezeu», e justificat, fiind îndreptăţit să participe la viaţa divină prin harul primit de la Dumnezeu din iubire, prin mijlocirea lui Isus Hristos, întrupat, mort şi înviat pentru mântuirea, deci sfinţirea oamenilor: «înviat pentru obţinerea dreptăţii noastre» (Sf. Pavel, Rom., 4,25).

Creştinii sunt îndreptăţiţi prin credinţă, recunoscând în trimisul Părintelui ceresc - Isus Hristos - dragostea lui Dumnezeu pentru noi: «Oricine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, iar el în Dumnezeu. Iar noi am cunoscut dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi şi am crezut în ea. Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste, în Dumnezeu rămâne, şi Dumnezeu rămâne în el» (1, Ioan, 4,15-16).


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii