Rugăciuni obişnuite

În numele Tatălui, și al Fiului, și al sfântului Spirit. Amin.
Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

ÎMPĂRATE ceresc, Mângâitorule, Spirite al adevărului, care pretutindenia ești, și toate le plinești, vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te așază întru noi, și ne curățește de toată spurcăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

SFINTE Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te spre noi.
De 3 ori.
Mărire Tatălui, și Fiului, și sfântului Spirit; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

PREASFÂNTĂ Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 
Doamne, îndură-te spre noi. De 3 ori.

MĂRIRE Tatălui, și Fiului, și sfântului Spirit; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

TATĂL nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău: vină împărăția Ta; fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. 
CĂ a Ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

NĂSCĂTOARE de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea-ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ora morții noastre. Amin.

CRED întru unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Unul născut, care din Tatăl s’a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s’au făcut.
Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s’a coborât din ceruri, și s’a întrupat de la Spiritul sfânt și din Maria Fecioară, și s’a făcut om.
Și s’a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit, și s’a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și s’a suit la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții; a căruia împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Spiritul sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit; care a grăit prin Prooroci.
Întru Una, Sfântă, Catolică, și Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților, și viața veacului, ce va să fie. Amin.

PREAMĂRITĂ, pururea Fecioară, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, du rugăciunea noastră la Fiul tău și Dumnezeul nostru, și roagă-l, să mântuiască, pentru tine, sufletele noastre.

TOATĂ nădejdea întru tine o pun, Maica lui Dumnezeu: păzește-mă sub acoperemântul tău.

NĂDEJDEA mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este sfântul Spirit. Treime sfântă, mărire Ţie. Amin.


Comentarii