Justiţie

Recunoaşterea fiecăruia ceea ce i se datoreşte; virtute morală ce orânduieşte relaţiile sociale între particulari, într’o comunitate, între particulari şi societate. 

Dincolo de respectul drepturilor altora, creştinului i se cere şi dragoste ce trebuie să însoţească dreptatea.

Justiţia, după Biblie, priveşte pe cei drepţi faţă de Legea divină, pe cei care îndeplinesc voinţa lui Dumnezeu din respect şi iubire. 

Justiţia lui Dumnezeu, însoţită de îndurare, priveşte pe omul păcătos ce merită pedeapsă şi milostivire din cauza ofensei făcută lui Dumnezeu «drept Judecător» şi sfânt.


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii