Cele zece porunci dumnezeieşti

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai dumnezei străini înaintea mea; chip cioplit să nu-ţi faci ca să te închini lui. 

2. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deşert. 

3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Duminecii. 

4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult şi bine pe pământ. 

5. Să nu ucizi. 

6. Să nu curveşti. 

7. Să nu furi. 

8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 

9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău. 


Comentarii