Treceți la conținutul principal

Postări

Capelania Greco-Catolică Română Madrid, Spania

Hram: Botezul Domnului

Comunitatea greco-catolică românească Dublin, Irlanda

Hram: Sfânta Maria

Parohia Greco-Catolică Slatina, Olt

Hram: Schimbarea la Faţă

Parohia Greco-Catolică Ploieşti, Prahova

Hram: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Parohia Greco-Catolică din Cermegești - Pesceana, Vâlcea

Hram: Adormirea Maicii Domnului

Parohia Greco-Catolică din Craiova, Dolj

Hram: Buna Vestire

Parohia Greco-Catolică din Câmpina, Prahova

Hram: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Parohia Greco-Catolică Brezoi, Vâlcea

Hram: Sfântul Gheorghe

Parohia Greco-Catolică Brăila, Brăila

Hram: Naşterea Maicii Domnului

Filia Greco-Catolică Bucureşti VII - Schimbarea la Faţă, Bucureşti

Hram: Schimbarea la Faţă

Parohia Greco-Catolică Bucureşti VI - Naşterea Maicii Domnului, Bucureşti

Hram: Naşterea Maicii Domnului

Parohia Greco-Catolică Bucureştii Noi V - Fericita Tereza de Calcutta, Bucureşti

Hram: Fericita Tereza de Calcutta

Parohia Greco-Catolică Bucureşti IV - Sfânta Ana, Bucureşti

Hram: Sfânta Ana

Parohia Greco-Catolică Bucureşti III - Înălţarea Sfintei Cruci, Bucureşti

Hram: Înălţarea Sfintei Cruci

Rugăciuni obişnuite

În numele Tatălui, și al Fiului, și al sfântului Spirit. Amin. Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Rugăciuni de dimineaţă

SCULÂNDU-NE din somn la Tine cădem, Bunule, şi cântarea îngerească, o, strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu îndură-te spre noi. 

Rugăciunile mesei

Înainte de mâncare:  MÂNCA-VOR săracii şi se vor sătura, şi vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. 

Rugăciuni de seară

ZIUA petrecându-o mulţumesc Ţie, Doamne; seara, rogu-mă, împreună cu noaptea, fără păcat dărueşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte. 

Rugăciune pentru Sfânta Biserică

DOAMNE Isuse Hristoase, începătorul şi plinitorul credinţei noastre, care ca un păstor bun Te-ai dat pentru oile tale, şi cu scump sângele Tău ai întemeiat sfânta Biserică, îndură-te spre dânsa, pe care cu preţul vieţii tale ai câştigat-o, şi arată că după promisiunea Ta cea dumnezeească eşti cu ea în toate zilele până la sfârşitul lumii.  Apără dar, sfânta Biserică adevărată scuteşte-o şi-o lăţeşte peste tot pământul, înfrumuseţează-o cu atotputernicia Ta, şi încununează cu mărire lucrarea ei cea binefăcătoare, ca să se convingă toţi oamenii, că ea singură este împărţitoarea darurilor, depozitara descoperirii adevărate şi tâlcuitoarea tainelor cuvintelor Tale; întoarce la dânsa pe cei rătăciţi, şi fă ca lumina Evangheliei să se răspândească şi la acele popoare care şi acum petrec întru întuneric şi în umbra morţii.  Pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale sfinţilor Tăi Apostoli, şi ale tuturor sfinţilor. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijit

Rugăciune pentru Papa

DOAMNE Isuse Hristoase, Dumnezeule atotputernice, care cu nemărginită iubire de oameni ai aşezat Biserica ta sfântă, ca printr’însa toţi să vină la cunoştinţa adevărului şi să se mântuiască; care pe apostolul Tău Petru l-ai pus cap văzut al Bisericii Tale: adu-Ţi aminte cu îndurare de urmaşul lui Petru, locţiitorul Tău pământesc, de Preafericitul nostru Părinte Papa (numele) , şi-l dăruieşte sfintei Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, întru zile îndelungate drept îndreptând cuvântul adevărului Tău.  Dă să fie fericită cârmuirea lui, şi sub păstorirea lui înţeleaptă să înflorească Biserica Ta, să se întoarcă în sânul ei păgânii şi necredincioşii, să înceteze ereziile şi dezbinările bisericilor, şi să vină, Doamne, vremea aceea fericită, când va fi o turmă şi un păstor. Şi îi ajută lui, Doamne, ca împreună cu turma încredinţată grijii lui să ajungă la fericirea veşnică.  Că tu eşti mântuirea noastră, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pu