Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2015

Parohia Greco-Catolică Română Villafranca di Verona, Italia

Hram: Buna Vestire

Parohia Greco-Catolică Română Venezia - Mestre (Veneţia), Italia

Hram: Învierea Domnului

Misiunea Română Unită "San Cristoforo" în Friuli la Udine, Italia

Hram: Învierea Domnului

Parohia Greco-Catolică Română San Donà di Piave, Italia

Hram: -

Parohia Greco-Catolică Română Rimini, Italia

Hram: Sfântul Nicolae

Parohia Greco-Catolică Română Recanati, Italia

Hram: Sfântul Andrei

Doxologia cea Mare

MĂRIRE întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună voire. 

Troparele la Sfânta Liturghie

La glas 1, 2, 3, 4:  ASTĂZI mântuirea a toată lumea s-a făcut; să cântăm Celui ce a înviat din mormânt, şi Începătorului vieţii noastre; că stricând cu moartea pe moarte, biruinţă ne-a dat nouă şi mare milă.  La glas 5, 6, 7, 8 :  ÎNVIAT-AI din mormânt, şi legăturile iadului le-ai rupt, stricat-ai osânda morţii, Doamne, pe toţi din cursele potrivnicului scăpându-i. Arătându-Te pe Tine Apostolilor tăi, i-ai trimis la predicare şi printr’înşii pacea ta ai dăruit lumii, Unule mult milostive. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Parohia Greco-Catolică Română Oderzo, Italia

Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Parohia Greco-Catolică Română Mirandola, Italia

Hram: Sfântul Apostol Andrei

Parohia Greco-Catolică Română Mantova (Màntua), Italia

Hram: Sfântul Mucenic Gheorghe

Parohia Greco-Catolică Română Lugo, Italia

Hram: Sfântul Dumitru

Dumnezeiasca Liturghie a celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur

Preotul (P.): BINE este cuvântată împărăţia Tatălui, şi a Fiului, şi a sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor.  Corul (C.): Amin. 

Cântarea Născătoarei de Dumnezeu în duminicile din post şi la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare

DE tine se bucură, ceea ce eşti plină de dar, toată făptura, adunarea îngerească şi neamul omenesc: ceea ce eşti biserică sfinţită şi rai cuvântător, lauda fecioriei, dintru care Dumnezeu s’a întrupat, şi prunc s’a făcut, cel ce este mai înainte de veci Dumnezeul nostru.  Că sânul tău scaun l-a făcut, şi pântecele tău mai lărgit decât cerurile l-a lucrat.  De tine se bucură, ceea ce eşti plină de dar, toată făptura: mărire ţie!  După Şi pe toţi şi pe toate se cântă:   PE arătătorul celor cereşti, pe sfetnicul Domnului Hristos, pe luminătorul cel luminat, pe cel din Cesarea cea din Capadochia, pe Marele Vasile, cu toţi să-l lăudăm. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Parohia Greco-Catolică Română Firenze (Florenţa), Italia

Hram: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Parohia Greco-Catolică Română Faenza, Italia

Hram: Sfântul Gheorghe

Parohia Greco-Catolică Română Crema, Italia

Hram: Sfântul Ierarh Nicolae

Parohia Greco-Catolică Română Castellazzo Bormida, Italia

Hram: -

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor din Sfânta şi Marea Sâmbătă

Triodul  Sfânta şi marea Sâmbătă 

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor din Sfânta şi Marea Vineri

Triodul  Sfânta şi marea Vineri

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor din Sfânta şi Marea Joi

Triodul Sfânta şi marea Joi

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din Duminica Stâlpărilor

Triodul  Duminica Stâlpărilor

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 25 decembrie

Mineiul  25 decembrie - Naşterea după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 9 decembrie

Mineiul  9 decembrie - Conceperea Sfintei Ana

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 6 decembrie

Mineiul  6 decembrie - Sfântul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul de la Mira Liciei

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 21 noiembrie

Mineiul  21 noiembrie - Intrarea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 8 noiembrie

Mineiul  8 noiembrie - Arhanghelii Mihail şi Gavril şi celelalte Puteri cereşti

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 26 octombrie

Mineiul  26 octombrie - Sfântul mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 14 septembrie

Mineiul  14 septembrie - Înălţarea Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 8 septembrie

Mineiul  8 septembrie - Naşterea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 29 august

Mineiul  29 august - Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 15 august

Mineiul  15 august - Adormirea Maicii Domnului

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 6 august

Mineiul  6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului Nostru Isus Hristos

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 20 iulie

Mineiul  20 iulie - Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 29 iunie

Mineiul  29 iunie - Sfinţii Măriţi şi Mari Apostoli Petru şi Pavel

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 24 iunie

Mineiul  24 iunie - Naşterea Cinstitului Măritului Prooroc Înaintemergător şi Botezător Ioan

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 21 mai

Mineiul 21 mai - Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 23 aprilie

Mineiul  23 aprilie - Sfântul Măritul mare Mucenic Purtător de învingere Gheorghe

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 25 martie

Mineiul  25 martie - Bunavestire a Preasfintei Doamnei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioare Maria

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 2 februarie

Mineiul  2 februarie - Întâmpinarea Domnului nostru Isus Hristos 

Misiunea Greco-Catolică Română Ennepetal-Schwelm, Germania

MISIUNE ÎNCHISĂ. Aici găsiţi ultimele informaţii înainte de a fi închisă.

Misiunea Greco-Catolică Română Duisburg, Germania

Hram: Naşterea Maicii Domnului

Parohia Greco-Catolică Română Mannheim, Germania

Hram: Sfânta Maria

Parohia Greco-Catolică Română Frankfurt am Main / Offenbach am Main, Germania

Hram: Sfântul Gheorghe

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 30 ianuarie

Mineiul  30 ianuarie - Sfinţii Părinţi şi mari dascăli Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, şi Ioan Gură-de-Aur

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 6 ianuarie

Mineiul  6 ianuarie - Arătarea Mântuitorului nostru Isus Hristos (Botezul Domnului)

Rânduiala cântărilor şi rugăciunilor la Sfânta Liturghie din 1 ianuarie

Mineiul 1 ianuarie - Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Isus Hristos. Sfântul Părinte Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cesareei din Capadochia

Parohia Greco-Catolică Română Bolzano, Italia

Hram: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Parohia Personală Greco-Catolică Română Bologna, Italia

Hram: Sfânta Cruce

Parohia Greco-Catolică Română München, Germania

Hram: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Parohia Greco-Catolică Română Trognée - Hannut, Belgia

Hram: Sfânta Maria

Parohia Greco-Catolică Română Montreal, Canada

Hram: Naşterea Maicii Domnului

Parohia Greco-Catolică Română Sydney, Australia

PAROHIE ÎNCHISĂ. Aici  găsiţi ultimele informaţii înainte de a fi închisă.

Parohia Greco-Catolică din Cluj - Dâmbu Rotund, Cluj-Napoca

Hram: Adormirea Maicii Domnului

Parohia Greco-Catolică din Ciumăfaia, Cluj

Hram: Sfântul Nicolae

Parohia Greco-Catolică Bociu, Cluj

Hram: Sfântul Nicolae