Introducere în Abecedarul Credinţei

Articolele ce urmează conţin un «Abecedar» al Credinţei pentru toţi acei care caută să înţeleagă misterele vieţii lor, pentru acei care-şi pun întrebări despre Isus Hristos, despre realităţile religioase.

Această «iniţiere» la credinţa creştină, e destinată, îndeosebi, tinerilor în căutarea sensului vieţii lor, cărora le aduce un răspuns în măsura în care inteligenţa lor se va lăsa îndrumată de lumina Adevărului. 

E credinţa care ne deschide ochii spre Adevărul suprem, spre Dumnezeu. 

Se poate spune că orice viaţă omenească este un mers spre Creator, spre Dumnezeu de la care vine şi spre care se’ndreaptă uneori pe dibuite, chiar dacă spectacolele, pe margine de drum, ne distrează sau ne îndepărtează de la acest gând. 

Asta apare încă şi mai limpede atunci când suntem atenţi, chemării Domnului care nu voieşte ca viaţa noastră să se târască pe pământ, departe de El, fiindcă ne invită să-i împărtăşim viaţa, făcând parte din marea familie a «fiilor săi adoptivi» răscumpăraţi prin moartea şi învierea Fiului său, Isus Hristos. 

Această descoperire transformă cu totul existenţa noastră, fiindcă dezvăluie în ochii noştri sufleteşti vălul ce ne împiedică să privim veritabilele dimensiuni ale vieţii şi adâncurile scenei de teatru în care aievea se joacă. 

Este credinţa care ne deschide ochii asupra adevăratei realităţi a vieţii, fiind portalul maiestuos al lumii invizibile. 

Prin credinţă, drumul nostru se luminează şi vedem culmea la care ne duce urcuşul. 

Mai mult chiar, prin credinţă, noi ne angajăm cu hotărâre pe calea vieţii creştine, dând un sens vieţii, nu în felul altor adevăruri care nu schimbă cu nimic maniera noastră de a trăi, ci ca o prietenă ce merită întreagă încredere pentru că ne ajută să ne reînnoim fiinţa lăuntrică pentru veşnicie, la lumina Adevărului veşnic: «Adevărul vă va elibera pe voi» va elibera mintea de erori şi îndoieli şi conştiinţa de nelinişti şi de povara păcatului.


Apăsaţi aici pentru pagina
ABECEDARULUI CREDINŢEI.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii