Biblie (Sfânta Scriptură)

Carte ce cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor, înainte de Isus Hristos şi apoi prin Fiul său, Isus Hristos însuşi.


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


E marea Carte a familiei creştine, împărtăşită cu poporul evreiesc (Vechiul Testament) în care numele lui Dumnezeu e prezent în inima omenirii în mers spre El, prin încercările suferinţei, iubirii şi a morţii.

Biblia, scrisă sub inspiraţia lui Dumnezeu, cuprinde 73 cărţi, dintre care, 46 formează «Vechiul Testament» şi 27, «Noul Testament» fiind vorba, mai întâi de «legământul» sau «alianţa» între Dumnezeu şi poporul evreiesc (după Biblie «poporul ales») pentru pregătirea venirii lui Isus Hristos, prin care, s’a făcut apoi, Noua Alianţă sau Noul Testament, cu întreagă omenirea. 

Unele cărţi din Biblie s’au scris în limba ebraică, altele în aramaică şi altele în greacă, după care s’au făcut nenumărate traduceri, în toate limbile, mai întâi în latină, încât astăzi, Biblia e cartea cea mai răspândintă în lume. 

Biblia subliniază Apelul lui Dumnezeu şi etapele prin care trec oamenii pe drumul spre Dumnezeu. 

De aceea se citeşte în adunări sau în particular, fiindcă dă lumină şi hrană sufletească în lupta vieţii. 

Pentru a ilustra acest adevăr, autorii sacri, fiecare cu talentul său, au folosit genuri literare diferite (poeme, istorisiri, proverbe, parabole, imagini din viaţa zilnică), exprimându-se în stilul epocii în care au trăit şi la nivelul ştiinţific de atunci, neavând ca scop să facă ştiinţă, ci simplaminte, să povestească istoria Creaţiei şi a mântuirii oamenilor - planul lui Dumnezeu asupra omenirii şi iubirea lui nemărginită prin Isus Hristos, Mântuitorul. 

Scopul principal al Bibliei e să transmită un mesaj religios, spiritual, din partea lui Dumnezeu. 

Cărţile Vechiului Testament (46):

Pentateuhul: cele cinci ale lui Moise: Facerea (Geneza) Ieşirea (Exodul) Leviticul, Numerii, Deutoronomul (A doua lege); Iosua, Judecătorii, Rut, Întâia carte a lui Samuel, A doua carte a lui Samuel, Întâia carte a Împăraţilor, (I Regilor), A doua carte a Împăraţilor (II Regilor), Întâia carte a Cronicilor, A doua carte a Cronicilor, Ezdra, Neemia, Tobia, Judita, Estera, Întâia carte a Macaveilor, A doua carte a Macaveilor, Iov, Psalmii, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea Cântărilor, Înţelepciunea lui Solomon, Ecleziasticul lui Sirah, Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia, Baruch, Scrisoarea lui Ieremia, Ezechil, Daniil, Ozia, Joil, Amos, Avdia, Iona, Miheea, Naum, Avacum, Sofonia, Agheu, Zaharia, Malachia. 

Cărţile Noului Testament (27):

Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu, Evanghelia de la Luca, Evanghelia de la Ioan, Faptele Apostolilor, Epistolele sfântului Pavel: Epistola către Romani, Întâia epistolă către Corinteni, A doua epistolă către Corinteni, Epistola către Galateni, Epistola către Efeseni, Epistola către Filipeni, Epistola către Coloseni, Întâia epistolă către Tesaloniceni, A doua epistolă către Tesaloniceni, Întâia epistolă către Timotei, A doua epistolă către Timotei, Epistola către Tit, Epistola către Filimon, Epistola către Evrei, Epistola sfântului apostol Iacob, Întâia epistolă a sfântului apostol Petru, A doua epistolă a sfântului apostol Petru, Întâia epistolă a sfântului apostol Ioan, A doua epistolă a sfântului apostol Ioan, A treia epistolă a sfântului apostol Ioan, Epistola sfântului apostol Iuda (Tadeul), Apocalipsul sfântului apostol Ioan. 

Cărţile Vechiului Testament s’au scris între sec. XII şi I î.H., şi conţin istoria şi doctrina religiei evreieşti: Yahve, Dumnezeul lui Israel, este în centru, şi Alianţa făcută cu poporul său ales pe muntele Sinai, e hotărâtoare pentru ceea ce a urmat. 

Această alianţă e socotită veche prin venirea şi opera lui Isus Hristos. 

Noul Testament adună cărţile ce sunt în legătură cu Alianţa Nouă între Dumnezeu şi oameni stabilită prin Isus Hristos. 

Aceste scrieri au apărut pe la sfârşitul sec. I al erei noastre şi descriu viaţa şi învăţăturile lui Isus, moartea şi învierea lui, înfiinţarea Bisericii sale, perspectivele sau o privire generală asupra celei de-a doua veniri a lui Hristos în mărirea sa. 

Pentru a cunoaşte mai bine Biblia, va trebuia luată fiecare carte în parte, pentru a se cunoaşte ce conţine, şi cum a ajuns textul până la noi prin diferitele traduceri.


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.


Comentarii