Adormirea Maicii Domnului

Adevăr de credinţă, după care Fecioara Maria, Maica Domnului, dând naştere Mântuitorului lumii, a fost ridicată la cer, cu trup şi suflet, bucurându-se de mărire şi fericire în cer. 

Asta înseamnă că, prin mijlocirea Maicii Domnului, tot neamul omenesc se poate mântui iar omul îşi primeşte, după moarte, altă viaţă, în lumea spiritului - viaţa veşnică.


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii