Psalmul 5 (la momente de încercare)

Graiurile mele ascultă-le, Doamne, 

înţelege strigarea mea. 

Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu, şi Dumnezeul meu: 

căci către Tine mă voi ruga, Doamne. 

Dis-de dimineaţă vei auzi glasul meu: 

dimineaţa voi sta înaintea Ta, şi voi vedea. 

Că Dumnezeul care nu voieşte fărădelegea, Tu eşti: 

nu va locui lângă Tine făcătorul de rele, 

Nici vor petrece călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi: 

urât-ai, Doamne, pe toţi, cei ce lucrează fărădelegea. 

Pierde-vei pe toţi, cei ce grăiesc minciuna; 

pe bărbatul sângiuirilor, şi pe cel plin de vicleşug urăşte Domnul. 

Iar eu întru mulţimea milei Tale intră-voi în casa Ta: 

închina-mă-voi spre sfânt lăcaşul Tău, întru frica Ta. 

Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta: 

din pricina duşmanilor mei, îndreptează înaintea Ta calea mea. 

Căci nu este în gura lor adevăr: 

inima lor este pustie; 

Groapă deschisă gâtlejul lor: 

cu limbile lor au grăit vicleşuguri. 

Judecă-i, Dumnezeule: cadă din uneltirile lor; 

Pentru mulţimea păgânătăţii lor, leapădă-i: 

că împotriva Ta s’au sculat, Doamne. 

Şi să se veselească toţi, cei ce nădăjduesc întru Tine: 

în veac se vor bucura, şi vei locui într’înşii. 

Şi se vor lăuda întru Tine toţi cei ce iubesc numele Tău: 

că Tu vei binecuvânta pe cel drept 

Doamne, ca şi cu o pavăză a bunei voiri, 

ne-ai încununat pe noi.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii