Psalmul 138 (laudă de mulţumire)

Mărturisi-Te voi, Doamne, cu toată inima mea, 

şi înaintea îngerilor voiu cânta Ţie: 

că ai auzit toate graiurile gurii mele. 

Închina-mă voi către biserica Ta cea sfântă, 

şi pentru adevărul Tău: 

că s’a mărit, mai pe sus de toate, numele cel sfânt al Tău. 

Ori în ce zi te voi chema, de grabă mă ascultă: 

purta-vei grija sufletului meu cu puterea Ta. 

Mărturisească-Te pe Tine, Doamne, toţi împăraţii pământului: 

că au auzit toate graiurile gurii Tale. 

Şi să cânte în căile Domnului: 

că mare este gloria Domnului. 

Că sus este Domnul, şi la cele umilite priveşte, 

şi cele trufaşe de departe le cunoaşte. 

De voi umbla în mijlocul necazului, vei înviora; 

peste urgia duşmanilor mei întins-ai mâinile Tale, 

şi dreapta ta m’a mântuit. 

Domnul va răsplăti, în locul meu; 

Doamne, mila Ta este în veac: 

lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii