Rugăciuni la apusul soarelui

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin.

Dumnezeiască inimă a lui Isus, care cu lumina primită de la Tine, m’ai învrednicit pe mine a trece lungimea zilei şi a mă apropia de începuturile nopţii, îţi mulţumesc pentru toate darurile şi binefacerile pe care mi le-ai împărtăşit astăzi, primeşte rugăciunea mea de seară, păzeşte inima mea de cugetele rele şi cu iubirea Ta răneşte sufletul meu.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenia ești, și toate le plinești, vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te așază întru noi, și ne curățește de toată spurcăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori).

Mărire Tatălui, și Fiului, și sfântului Spirit; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Mărire Tatălui, și Fiului, și sfântului Spirit; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău: vină împărăția Ta; fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea-ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ora morții noastre. Amin.

Rămâi cu mine Doamne

Căci către seară este şi ziua s’a plecat şi în miez de noapte vor căuta duşmanii sufletul meu. Rămâi cu mine, Doamne, căci în revărsatul zorilor chemându-Te în ajutor, ai venit la mine şi astfel, când potrivnicii s’au aruncat asupra mea, nu m’au aflat, adăpostit fiind sub acoperământul aripilor Tale, dar sfat au făcut să mă piardă în întunericul ce s’a lăsat. Rămâi cu mine, Doamne, să nu fiu ruşinat, căci întru Tine am nădăjduit şi viaţa mea am jertfit-o Ţie şi în noaptea asta de vei fi cu mine, se vor risipi toţi ce-mi voiesc răul şi în mâinile Tale voi încredinţa sufletul meu. Rămâi cu mine Doamne, iertându-mi lipsa de dragoste faţă de Tine şi faţă de aproapele şi păcatele făcute cu ştiinţă şi voinţă de care mă căiesc din adâncul inimii, propunându-mi să nu le mai săvârşesc cu ajutorul darului Sfântului Spirit.

Examinarea conştiinţei asupra datorinţelor faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele şi faţă de mine. 

Îmi pare rău Dumnezeule din inimă de toate păcatele mele şi le urăsc pentru că prin ele Te-am vătămat pe Tine, care eşti nemărginit de Bun, şi-mi propun prin ajutorul Tău, să nu te mai vatăm şi să înconjur prilejurile care duc la păcat. 

Şi-mi dă odihnă, trupului şi sufletului şi mă păzeşte pe mine de somnul cel întunecat al păcatului şi de toată patima cea întunecată şi de noaptea plăcerilor. Aşază întărâtările patimilor, stinge săgeţile celui rău, cele aprinse, cele pornite asupra mea cu vicleşug; zburdările trupului meu le potoleşte şi tot gândul meu cel pământesc şi trupesc adoarme-l. Şi-mi dăruieşte mie, Dumnezeule, minte deşteaptă, gând curat, inimă trează, somn uşor şi de toată nălucirea satanei netulburat. Căci Tu eşti, cel ce mi-ai dăruit somnul spre odihna slăbiciunii mele şi repaus de ostenelile trupului celui mult trudit. 

Scoală-mă în vremea rugăciunii, ca pururea să fiu unit cu Tine; luminează ochii minţii mele, ca să nu adorm vreodată în păcate spre moarte; ridică mintea mea din somnul cel greu al lenevirii; şi dă-mi să văd zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înalţ rugăciunile de dimineaţa. 

Preamărită, pururea Fecioară, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, du rugăciunea mea la Fiul tău şi Dumnezeul meu şi roagă-l să mântuiască, pentru tine, sufletul meu. 

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este sfântul Spirit. Treime sfântă, mărire Ţie. Toată nădejdea întru tine o pun Maica lui Dumnezeu: păzeşte-mă, sub acoperământul tău. 

Cu pace mă voi culca şi voi adormi că Tu, Doamne, în chip deosebit, întru nădejde m’ai aşezat.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.


Comentarii