Parohia Greco-Catolică Română Detroit, SUA

 • Nume oficial: St. John the Baptist Romanian Catholic Church

Transmisiune în direct (LIVE):

 • -

Program liturgic:

 • Duminică:
 • 10:00 a.m. - Sfânta Liturghie

Program pastoral:

 • -

St. John the Baptist Romanian Catholic Church:

 • Adresa bisericii: 2371 Woodstock Drive Detroit, Michigan 48203-1060 USA, lângă Woodlawn Cemetery
 • Pagini: -
 • Hartă: Google Maps
 • Lăcaş de cult sfinţit în anul: 1955 (sursa: vezi mai jos la ”Scurt istoric”)
 • Foto: Google Street View, octombrie 2016
St. John the Baptist Romanian Catholic Church Detroit, SUA

Albume foto:

 • -

Materiale video:

 • -

Diverse:

 • -

Scurt istoric:

 • În anul 1955, luna august, avea loc sfinţirea noii biserici a parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Detroit, Michigan, S.U.A., moment în care parohia împlinea 40 de ani de la înfiinţare. La acea dată – pe atunci director al corului de la biserica Sf. Maria din Dearborn (MI) şi viitor paroh în Detroit, Mihai Kirilă, scria un istoric al constituirii emigranţilor români în prima comunitate greco-catolică din statul Michigan.
Părintele Aurel Bungărdean, paroh greco-catolic
în Detroit, Michigan, SUA, în perioada 1915-1918
 • „La invitaţia unui grup de români, în frunte cu Atanasie Rotar, Dumitru Lazăr, Florea Pereş, Alexa Surdu, Achim Cândea şi alţii, Părintele Aurel Bungărdean, din East Chicago, a venit la Detroit în ziua de 6 August 1915, cu scopul de a lua iniţiativa în înfiinţarea unei Parohii Catolice Române, în partea de Nord a oraşului Detroit, cunoscut pe vremea aceia sub numele de «pădure». Prima liturghie şi şedinţa de constituire s-au ţinut în ziua de Sfânta Maria Mare, 15 August 1915, în hala D-lui Atanasie Rotar. Din «Amintirile» Părintelui Bungărdean aflăm că «la şedinţa de constituire, şasezeci de persoane au subscris suma», enormă pe vremea aceia, «de $2,000.00. Singur Ioan C. Brebanul a donat $ 200.00 cu condiţia ca biserica să primească numele de Sfântul Ioan Botezătorul».
Biserica veche greco-catolică românească din Detroit, Michigan, SUA
 • Scurt timp după aceasta, s-au cumpărat loturile de pe Orleans Street cu suma de $ 1,500.00, la data de 12 Noemvrie 1915. Tot Părintele Bungărdean ne spune că «loturile s-au plătit cu bani gata». Sfinţirea pietrei fundamentale s-a făcut în ziua de 12 Ianuarie 1916. Lucrările au mers însă încet în vara şi toamna anului 1916, donaţiile credincioşilor creşteau însă zi de zi, aşa că la sfinţirea Bisericii, care s-a făcut în ziua de 6 Mai, 1917, parohia a fost în stare să plătească toate cheltuielile de clădire – $ 14,000.00! «Prima Biserică românească, fără deosebire de confesiune, să rămână fără nici o datorie pe ziua sfinţirei,» ne spune tot Părintele Bungărdean.
 • Pentru a aduce la lumină spiritul de jertfă al acestor adevăraţi pioneri ai credinţei noastre, trebuie să amintim că, în ziua Sfinţirei, singur discul a adus $ 1,144.15, iar venitul curat la banchet a fost de $ 1,402.70. Aceasta, pe vremea când ziua de lucru se plătea, în medie, cu $ 2,00!
 • Biserica terminată în 1917, era însă toată construită din lemn.
Părintele Constantin Lucaciu, paroh greco-catolic în Detroit, Michigan, SUA, în perioada 1918-1919
 • Părintele Bungărdean a servit până la venirea Părintelui Constantin Lucaciu, sub administraţia căruia s-a cumpărat casa parohială. După plecarea dânsului în Ţară, parohia a rămas vacantă până la venirea Părintelui Teofil Popoviciu. În Noiemvrie 1920, când Păr. Popoviciu a plecat în Ţară la vacanţă a venit Părintele Alexandru Pop.
Părintele Liviu V. Fogaş, paroh greco-catolic în Detroit, Michigan, SUA, în perioada 1928-1938
 • Sub administraţia Părintelui Pop, s-a pus încălzitul în şcoală, în anul 1921, iar în decursul anului 1922 s-au făcut scaunele în Biserică. în anul 1927 s-a zidit subsolul şi introdus încălzitul în casa parohială. În anul 1928, Părintele Pop plecând în Ţară, locul dânsului a fost luat de Părintele Liviu V. Fogaş. În timpul păstoriei vrednice a Părintelui Liviu V. Fogaş s-a acoperit Biserica cu cărămidă, aşa cum se vede astăzi (n.b. anul 1955). Aceasta, în vremea cele mai teribile crize economice din istoria acestei ţări! Iată o nouă dovadă de adevărată dragoste faţă de credinţa şi biserica strămoşească! Sfinţirea s-a făcut în 22 Octombrie 1932.
 • După moartea Părintelui Fogaş, la începutul anului 1938, a fost numit păstor sufletesc la Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Părintele George Pop, de la Biserica Sf. Maria din Dearborn, suburbana oraşului Detroit.
Părintele Alexandru Pop, paroh greco-catolic în Detroit, Michigan, SUA, în perioada 1920-1928
 • Ca şi ceilalţi înaintaşi ai D-lui, Părintele Pop n-a pierdut mult timp în eforul de a înfrumuseţa şi împodobi Casa Domnului. La începutul lunei Iulie 1938, Părintele Pop a luat iniţiativa în munca de redecorare a Bisericii. Cu toată criza financiară de pe acele timpuri, bunii credincioşi au făcut donaţii substanţiale, plătind individual, ori pe familie, toate picturile din Biserică. binecuvântarea Bisericii şi Sfinţirea crucii, cumpărată de Clubul Tinerilor, s-a făcut în ziua de 23 Octombrie 1938.
 • Cu asta se termină şirul anilor de clădire de pe lângă Biserica de pe Orleans.
 • Între timp, căsuţele credincioşilor începuseră să-nlocuiască mlaştinele şi pădurea din jurul Bisericii, formând o adevărată comunitate românească din regiunea străzilor Dequindre, Six Mile Rd. şi Nevada. De fapt, pe străzile Greeley, Riopelle şi Orleans se vorbea, dansa şi cânta limba românească ca pe oricare din străzile principale ale sutelor de sătuleţe lăsate de aceşti oameni vrednici, departe, în ţara lor mamă. Şi, aici, ca şi în Ţară, sufletul acestei comunităţi n-a fost altceva decât Biserica – izvor de hrană sufletească şi adevărată educaţie creştinească şi românească. Dovada acestui adevăr este generaţia crescută în anii premergători Războiului II Mondial, care vorbeşte şi-nţelege limba românească întocmai ca şi părinţii lor, şi-acum cu ocazia ultimelor realizări şi-au făcut şi ei datoria atât de generos. Din povestirile celor mai bătrâni, cât şi-acelor tineri, aceşti ani au fost cei mai fericiţi în vieaţa trecută a Bisericii Sf. Ioan Botezătorul de pe Orleans.
 • Ultimul Răsboiu Mondial a cauzat schimbări fundamentale în structura socială a populaţiei din jurul bătrânei noastre Biserici. Numai câteva familii au mai rămas în jurul ei; restul s-au împrăştiat peste întreaga regiune de Nord, Nord-Vest şi Nord-Est. Drept răspuns la această situaţie gravă, Părintele George Pop, împreună cu majoritatea Parohienilor, îşi fixează ca scop sfânt, ridicarea unui nou Locaş de închinăciune lui Dumnezeu.
 • Pentru acest scop s-au cumpărat loturile de pe Six Mile Road, între străzile Princeton şi Lawton cu suma de $ 17,000.00, în anul 1946. Majoritatea credincioşilor s-au arătat nemulţumiţi cu locul din cauza transportaţiei proaste. Între timp, Parohia a cumpărat 17 acre de pădure pe Dequindre şi 101/4 Mile Road, transformându-le într-o adevărată Grădină de Vară, numind-o Parcul Transilvania. S-a construit o sală frumoasă de dans, ca singură a costat vreo $ 10,000.00 şi, după cum bine se ştie, nici un alt parc din jurul Detroitului nu are o sală comparabilă cu cea de la Parcul Transilvania. Toate acestea s-au făcut cu banii împrumutaţi Bisericii de către credincioşii Parohiei. Venitul anual de la chiria parcului, a fost suficient pentru acoperirea cheltuielilor de cumpărare şi clădirea salei şi-a bucătăriei. Azi, Parcul Transilvania este liber de orice datorie şi constituie o avere de circa $ 70,000.00 – $ 100,000.00 pentru Parohia Sfântul Ioan Botezătorul.
 • În anul 1948, Biserica Catolică Română de Rit Bizantin din România a fost lichidată din ordinele Guvernului comunist. Reacţia Românilor Catolici din America a fost una de uimire şi indignare. Tratamentul barbar la care au fost supuşi sute de preoţi şi mii de credincioşi, precum şi întemniţarea brutală a celor şase Episcopi Catolici Români, a pus capă unei din cele mai importante Instituţii româneşti din Ţară. Biserica ce a adus lumină în sufletele flămânde de-nvăţătură ale cărturarilor români mai bine de două sute de ani în urmă şi, prin aceasta făcându-se responsabilă de redeşteptarea sentimentului naţional în poporul Român, a fost, în mod mişelesc forţată să intre în întunecimea catacombelor. Iată răspunsul dat Instituţiei care şi-a deschis uşile Românilor de orice confesiune, dând astfel posibilitate neamului românesc să-şi cunoască originea pentru prima dată în lunga şi sbuciumata lui istorie!
 • Acum, după mai bine de două secole de muncă religioasă, culturală şi românească, fiii acestei Biserici sunt acuzaţi de trădători ai Statului! Conştienţi de aceste realităţi, Părintele George Pop, şi parohienii de pe lângă Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Detroit, au luat hotărârea fermă de-a ridica, fără întârziere, o nouă Biserică Catolică Română de Rit Bizantin.
 • Primul pas luat de Părintele Pop, a fost vinderea loturilor de pe Six Mile Road cu suma de $ 41,000.00. Asta s-a făcut la sfârşitul anului 1952. A urmat apoi problema găsirii unui loc central şi mai convenient din punct de vedere al transportaţiei. După multe încercări făcute de către Comitetul Bisericii, s-a găsit şi cumpărat loturile de la intersecţia străzilor Woodward şi Woodstock Drive, aproape de Opt Mile. Suma plătită pentru întregul bloc a fost de $ 60,000.00. S-a vândut apoi Biserica de pe Orleans, în timpul verii anului 1954, cu suma de $ 65,000.00.
Biserica nouă greco-catolică românească din Detroit, Michigan, SUA
 • În ziua de 19 Septemvrie, s-a făcut sfinţirea locului. Lucrările au început aproape imediat, cu toate că Biserica nu avea decât $ 5,000.00 la dispoziţie. În momentul de faţă, când Biserica este aproape terminată, nu putem face altceva decât să ne întrebăm cu uimire: «Cum a fost posibilă această minune?».
 • Aşa se-ntreabă nu numai streinii, dar şi mulţi dintre credincioşii Parohie. Răspunsul este foarte simplu: binecuvântarea lui Dumnezeu, spiritul de jertfă al credincioşilor de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul şi-o bună parte a celor de la Sf. Maria din Dearborn şi munca fără precedenţă a celor doi preoţi români: Părintele George Pop, Parohul noii Biserici şi Părintele Iuliu Aron, Parohul Bisericii din Dearborn.
 • Fără munca enormă a acestor doi servitori ai Domnului, acompaniaţi zi de zi de vrednicul curator, Domnul Petru Patrick, subscrierea unei sume de peste $ 230,000.00 în decursul unui an, ar fi fost imposibilă.
 • Construită în întregime din beton armat şi cărămidă, noua Biserică a Sfântul Ioan Botezătorul stă impunătoare pe strada principală a oraşului Detroit, pe veci mărturie credinţei şi spiritului de jertfă, precum şi dovada dragostei de neamul din care aceşti oameni, binecuvântaţi de Dumnezeu, fac parte. Vremurile grele prin care trece astăzi Biserica noastră din Ţară, fac din zidirea acestei frumoase case de rugăciune un eveniment de importanţă istorică. Ea este răspunsul dat duşmanilor Sfintei noastre Biserici de către cei doi Păstori Catolici Români din Detroit şi Dearborn, şi cele câteva sute de credincioşi.
Comitetul bisericii greco-catolice româneşti din Detroit, Michigan, SUA, 1955
 • Această ultimă realizare a Parohienilor Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din Detroit, Michigan, este dovada trăiniciei Bisericii noastre. Ea, noua Biserică Catolică Română din Detroit, datorită vremurilor speciale în care a fost ridicată, va juca nu numai azi, dar şi în viitor, un rol de-o importanţă covârşitoare în istoria vieţii Bisericii şi-a-ntreg neamului românesc.”
 • „«Pergamentul Nouei Biserici» aşezat în Piatra Fundamentală la 24 Aprilie 1955”
  În numele Tatălui şi Al Fiului şi Al Spiritului Sfânt. Amin.
  Cu puterea Tatălui, cu ajutorul Fiului, şi cu binecuvântarea Spiritului Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.
  Vicar fiind al lui Hristos, Preafericitul Părinte Papa Pius al XII-lea
  în al optzecelea an al vieţii an al vieţii Sale şi al şasesprezecelea an de Pontificat,
  iar Secretar al Sfintei Congregaţii pentru Biserica Răsăriteană,
  Eminenţa Sa Cardinalul Eugeniu Tisserat
  sub scutul Sfântului Ioan Botezătorul, Patronul nostru ceresc, ziditu-s’a această Sfântă Biserică, spre mai marea mărire a lui Dumnezeu şi pentru mântuirea credincioşilor catolici de rit bizantin român din oraşul Detroit (Michigan) şi suburbiile lui în anul mântuirii una mie nouă sute cinci zeci şi cinci (1955), pe vremea prigoanei celei mari din Ţara Mamă – România – , a Bisericii noastre Unite cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei, de către comunismul ateu.
  Parohia aceasta se găseşte sub jurisdicţiunea Arhiepiscopului de rit latin din Detroit, Eminenţa Sa Cardinalul Edward Mooney, iar preotul care de 18 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu o păstoreşte este Părintele George Pop.
  În fruntea Statelor Unite ale Americii, se găseşte Preşedintele Dwight D. Eisenhower, G. Mennen Williams este Guvernatorul Statului Michigan, iar Albert E. Cobo primar al oraşului Detroit.
  Comitetul Bisericii: Petru T. Patrick Sr., curator prim, Michael A. Bida, Petru Coloja Sr.,
  Nicolae T. Cucu, Vasile Demeter, John Dorka, George Froczila, George Gyman, Michael Kirila, Louis Raytis, Alexa Surdu, George Vanciu.
  Arhitecţi: Deihl & Deihl
  Constructor: A.W. Kutsche & Co. al cărei Preşedinte activ este Dl. Inginer Achiles Z. Shmina, iar supraveghetor al lucrărilor, Dl. Clifford Langlois.
  Mai mult ostenitorii, la zidirea acestui Sfânt Locaş, au fost: Păr. George Pop, parohul Bisericii; Păr. Iuliu Aron, Parohul Bisericii Sfânta Maria din Dearborn (Michigan) şi Dl. Petru T. Patrick Sr., curator. 
 • Darul Domnului Nostru Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl, şi Împărtăşirea Sfântului Spirit, să fie cu toţi cei care s’au jertfit întru zidirea acestei Sfinte Biserici. AMIN.
  Semnat: Păr. George Pop, Păr Iuliu Aron, Petru T. Patrick, Sr
Părintele George Pop, părintele Iuliu Aron, Petru T. Patrick, Sr.

Ştiri şi evenimente:Harta cu parohiile şi comunităţile din străinătate (diasporă):


Vizualizaţi harta mărită (pe tot ecranul)

Comentarii

 1. Mulţumim părintelui Cristian Laslo pentru informaţii şi fotografii.

  RăspundețiȘtergere
 2. Mulţumim Maicii Theresa Silagyi Koernke, I.H.M. pentru acordul datelor personale (telefon, e-mail) şi pentru informaţii.

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna ziua caut pe unchiul Anechei VASILE stiu ca a decedat ,dar as vrea să știu dacă mătușa Anechei Janeta mai traieste si cum pot afla .Multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna ziua. Va rugam sa luati legatura cu parintele Constantin Hadarag. Aveti datele de contact mai sus.

   Ștergere

Trimiteți un comentariu