Rugăciuni în zorii zilei

Vino la mine Doamne 

Căci vremea cântării este, şi ceasul rugăciunii; neîncetat să strig Ţie: singurului Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, mântuieşte-mă. 

Graiurile mele ascultă-le, Doamne, înţelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu: căci către Tine mă rog, Doamne. Dis de dimineaţă auzi glasul meu. Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. 

Binecuvântează-mă, Stăpâne, pe mine servul Tău, care în numele Sfintei Treimi încep ziua aceasta; luminează gândul meu. 

Fă-mă statornic în credinţă 

Dumnezeul meu, fiindcă Tu eşti adevărul cel veşnic, eu cred tot ce ai descoperit sfintei Biserici adevărate şi ce ne învăţă ea; şi anume: cred: că este un singur Dumnezeu în trei persoane deosebite, care se numesc Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt; cred că Fiul lui Dumnezeu s’a făcut om în sânul Preacuratei Fecioare Maria, prin puterea Spiritului Sfânt, şi se numeşte Isus Hristos, care a pătimit, a murit şi a înviat pentru mântuirea noastră cea veşnică; cred că Dumnezeu răsplăteşte pe cei buni cu împărăţia cerului şi pedepseşte pe cei răi cu osânda veşnică; şi voiesc să trăiesc şi să mor în această dreaptă credinţă. 

Întăreşte-mă în nădejde 

Dumnezeul meu, fiindcă Tu eşti atotputernic, nemărginit de bun şi milostiv şi împlineşti făgăduinţele Tale, eu nădăjduiesc iertarea păcatelor mele, şi împărăţia cerului, pentru meritele lui Isus Hristos, prin faptele mele bune, ce am încredere să le fac cu ajutorul harului tău, nădăjduiesc în ajutorul Tău în primejdii şi necaz, în suferinţă şi îndoială, în vremuri grele şi prigoană pentru a Te mărturisi înaintea oamenilor şi a lumii. 

Desăvârşeşte-mă în dragoste 

Dumnezeul meu, fiindcă tu eşti nemărginit de bun, Te iubesc mai mult decât orice lucru, iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi; şi sunt hotărât a pierde mai bine toate, chiar viaţa mea, decât a Te ofensa vreodată. 

Şi să fiu unit cu tine 

În mâinile Tale, Doamne, şi în mâinile îngerilor Tăi, încredinţez eu astăzi sufletul meu, şi toate lucrările mele. Păzeşte-mă, Doamne, în timpul acestei zile, prin meritele şi mijlocirea prea sfintei Fecioare Maria, a tuturor Sfinţilor, de vicii, de poftele cele rele, de păcate şi de ispitele diavolului; de moarte grabnică şi neprevăzută şi de chinurile iadului. Luminează inima mea cu spiritul sfânt şi cu harul Tău; fă-mă să împlinesc todeauna poruncile Tale, şi nu lăsa să mă despart vreodată de Tine; Tu care, fiind Dumnezeu, vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii