Rugăciune la cuminecarea spirituală

Constă într’o dorinţă arzătoare de a te uni cu Isus Hristos tainic, acasă ori în altă parte atunci când nu-L poţi primi în sfânta Cuminecătură.

«Precum doreşte cerbul izvoarele apelor, tot aşa Te doreşte pe Tine sufletul meu, Doamne» (Psalmul 41). 

Isuse al meu, cred că Însuţi eşti de faţă în Preasfântul Sacrament de pe altar. Te iubesc mai presus de toate şi Te doresc în sufletul meu. Deoarece acum nu Te pot primi în sfânta Împărtăşanie, vino tainic în inima mea: 

Tu ai şi venit, Isuse al meu. Eu Te iubesc, şi cu totul mă unesc cu Tine. Cu ajutorul tău, nu voiesc să mă despart de Tine. Amin.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii