Psalmul 130 (pentru chemare în ajutor)

Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne: 

Doamne ascultă glasul meu. 

Fie urechile Tale, luând aminte la glasul rugăciunii mele. 

De te vei uita la fărădelegi, Doamne: 

Doamne, cine va suferi? 

Că la Tine este îndurarea: 

pentru numele Tău te-am aşteptat, Doamne. 

Aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău: 

sperat-a sufletul meu întru Domnul. 

Din straja dimineţii până în noapte: 

din straja dimineţii să spere Israil întru Domnul. 

Că la Domnul este mila, şi multă mântuire la El: 

şi El va mântui pe Israil de toate fărădelegile.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii