Botezul (în caz de necesitate)

Când vreo persoană nebotezată e în primejdie de moarte oricine, bărbat, femeie ori copil, poate boteza în felul următor: 

Toarnă apă pe capul ori faţa persoanei ce se botează, zicând: 

Botează-se robul lui Dumnezeu (numele celui care se botează) în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al sfântului Spirit. Amin. 

Dacă persoana botezată va trăi după acest botez, trebue să se aducă la preot, ca să plinească şi miruirea şi celelalte ceremonii ale botezului solemn.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii