Biserica

Cuvântul biserică vrea să spună: adunare, locul-locaşul adunării, marea adunare, Biserica Universală, din care toţi sunt chemaţi de Dumnezeu să facă parte pentru a se mântui, constituind «poporul lui Dumnezeu», în mers spre «Împărăţia lui Dumnezeu». 


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


Biserica a fost întemeiată de Isus Hristos, alegând pe cel dintâi dintre apostoli, pe Petru şi pe urmaşii lui, ca fundament, când i-a spus: «Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea, şi porţile iadului n’o vor învinge pe ea» (Mt. 16,18). 

De la Rusalii, când, prin Spiritul Sfânt, a încolţit sâmburele Bisericii, şi până astăzi, timp de două mii de ani, Biserica a crescut, predicând Evanghelia, - «Vestea-Bună» - a mântuirii, şi pacea între oameni, susţinând credinţa prin harurile cereşti moştenite de la Fondator. 

Fiindcă Biserica este necesară pentru mântuire, ea trebuie să fie adevărată şi se poate recunoaşte dacă este: una, pentru toţi oamenii, sfântă, catolică, adică universală şi apostolică, fondată pe apostoli, dintre care cel dintâi, Petru, a primit, special, misiunea să fie Capul Bisericii. 

Rolul Bisericii este de a fi în serviciul omenirii, pe plan social, cultural şi spiritual, deşi greutăţile şi persecuţiile nu i-au lipsit - semn autentic de adevărătatea ei.


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii