Ateism

Negarea existenţei lui Dumnezeu sau a oricărei cunoştinţe despre Dumnezeu.


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


Există ateism teoretic (ce rămâne pe planul ideilor); ateism practic care este o atitudine în viaţă ce consistă să recunoşti, în teorie, existenţa lui Dumnezeu şi să trăieşti ca şi cum El n’ar fi; ateism militant, când se consideră ca o învăţătură ce aduce fericirea omului sau ca o luptă împotriva religiei, oricare ar fi. 

Orice ateism se nutreşte dintr’o falsă concepţie despre Dumnezeu. 

Inteligenţa nu poate dovedi că Dumnezeu nu există şi nici ştiinţa, dar practic, omul se’ndoieşte şi trăieşte conform unei morale atee împotriva conştiinţei sale. 

În realitate, nu pot să fie atei adevăraţi, ci numai oameni care cred că nu cred în Dumnezeu. 

Pentru a nega pe Dumnezeu, cu mintea, trebuie să ai dovezi, trebuie să ştii, să ai cunoştinţă, că El nu există, ceea ce niciun ateu nu poate avea.


<<< Înapoi la Abecedarul Credinţei


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii